Water- & Deltatechnologie

Nederland, en Delft als kenniscentrum in het bijzonder, excelleert al eeuwenlang op het gebied van water- en deltatechnologie.


KENNISINSTITUTEN

Delft is de thuishaven van kennisinstituten als de TU Delft, Deltares, TNO en UNESCO-IHE die samenwerken met kennispartners van over de gehele wereld aan slimme oplossingen, innovaties en toepassingen voor mens, omgeving en maatschappij. Hun focus ligt op delta's, kustregio's, rivierbeddingen, schoon water en sanitatie. Deze instituten spelen een prominente rol in het nationale Innovatieprogramma Watertechnologie.

  • TU Delft is de meest invloedrijke universiteit wereldwijd op het gebied van wateronderzoek buiten de Verenigde Staten volgens een onderzoek van het internationale waterinstituut in Stockholm en Elsevier.
  • UNESCO-IHE is het grootste internationale wateropleidingsinstituut in de wereld met masters, promotieplekken en cursussen dat jaarlijks professionals uit meer dan 120 landen trekken en 14.000 alumni worldwide.
  • Deltares is hét expertisecentrum en onderzoeksinstituut op het gebied van water en ondergrond en beschikt over unieke onderzoeks- en testfaciliteiten zoals de nieuwe Deltagoot waar getest wordt wat het effect is van extreme golven op dijken, duinen of golfbrekers.
  • Hoogheemraadschap Delfland, sinds 1289 het waterschap en in Delft gevestigd, - loopt voorop in de toepassing van talloze innovaties in het waterbeheer van Delft en omgeving.


SAMENWERKING

De instituten werken samen in het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water, dat is opgezet vanuit het deltatechnologie cluster in de regio Rotterdam-Delft-Drechtsteden om ondernemerschap te stimuleren en innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor zowel Nederlandse als buitenlandse opgaves.


Film: Deltagoot van Deltares

Alle thema's