Smart Industry

Smart industry biedt oplossingen voor technologische uitdagingen door de innovatieve kracht van de hightech industrie te verbinden met creativiteit en de rekenkracht van ICT. Zo kunnen we snel en efficiënt producten ontwerpen en produceren.

 

FIELD LABS

De landelijke Actieagenda Smart Industry beschrijft hoe deze ambitie te verwezenlijken. In zogeheten Fieldlabs gaan bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry-oplossingen uitontwikkelen, testen en implementeren. Fieldlabs bieden de mogelijkheid laagdrempelig (lage kosten, weinig eigen risico) te onderzoeken wat Smart Industry innovaties voor een bedrijf kunnen betekenen. Tevens wordt vanuit de Fieldlabs een structurele samenwerking gezocht met kennisinstellingen, vakgroepen aan universiteiten en onderwijsinstellingen.

 

SAMENWERKING

Onderdeel van de landelijke Actieagenda is Slim Gemaakt, de Smart Industry Agenda voor Zuid-Holland. Samen met Zuid-Hollandse ondernemers en onderzoekers wil het team Slim Gemaakt (InnovationQuarter, Holland Instrumentation, Kamer van Koophandel, Delft, Rotterdam, TNO, TU Delft) doorpakken om deze ontwikkeling ook regionaal te stimuleren.

 

FIELDLAB SMARTFOOD

Slimme oplossingen zijn robotisering van teelt, traceerbaarheid en ziekteherkenning. Door bestaande en nieuwe technologieën in en buiten de tuinbouwsector te combineren, kan het Zuid-Hollandse tuinbouwcluster hierin wereldleider worden. Deze aanpak biedt ook een oplossing voor het mondiale vraagstuk naar gezond, veilig en duurzaam geproduceerd voedsel. De toepassing kan worden verbreed naar bloemen- en plantenteelt en later naar andere industrieën.

 

FIELDLAB UPPS

In het Designing Ultra  Personalised Products and Services (upps) fieldlab worden oplossingen voor de mode en zorgsector ontwikkeld, gebaseerd op nieuwe toepassingen van o.a. 3D bodyscans, sensoren op het lichaam, 3D Printing en software die uit data automatisch ontwerpen realiseert. Het resultaat is een concurrentievoordeel voor de Nederlandse maakindustrie en het verhoogt de duurzaamheid in de kledingsector, doordat kleding alleen op maat en klantspecifiek wordt geproduceerd.


Film over Smart Industry

 

Alle thema's