Uitnodigende DTP-resultaten

3 apr. 2018

Welke resultaten heeft Delft Technology Partners in 2017 geboekt? Het antwoord op deze vraag stemt tot tevredenheid – én tot een uitnodiging...

 

DTP heeft in 2017 veertien techbedrijven weten te overtuigen zich in Delft te vestigen. Dat heeft geleid tot een toename van 168 fte. “Maar, minstens zo belangrijk is, dat we al in Delft gevestigde bedrijven groeiruimte ín Delft hebben kunnen bieden”, zegt Louis Roxs van DTP. “Daarmee hebben we 754 fte  weten te behouden voor Delft. Rekening houdend met de te verwachten doorgroei hebben we in totaal 980 fte voor Delft weten te behouden of aan te trekken.” Dat zijn niet alleen high tech banen, stelt economiewethouder Ferrie Förster. “De komst en het behoud van bedrijven betekent ook banen in ondersteunende diensten, bijvoorbeeld in de catering of in de schoonmaak.”

 

Op zoek naar de juiste ruimte

Hoe kan zo’n bescheiden netwerkorganisatie als DTP zulke resultaten boeken? “We laten  waar het maar kan ons gezicht zien”, zegt Roxs. “Organiseren bedrijfsbijeenkomsten, gaan op bedrijfsbezoeken, brengen ondernemers die iets voor elkaar kunnen betekenen met elkaar in contact. We zijn continu op zoek naar antwoord op de vraag: ‘Wat hebben ondernemers nu of binnen vijf jaar nodig om in Delft te kunnen groeien?’ En ‘Welke bedrijven zijn een welkome aanvulling of versterking van het Delftse DNA als het gaat om techniek en innovatie?’ Als we deze antwoorden kennen, gaan we bemiddelen, op zoek naar de juiste ruimte in Delft. We werken daarbij samen met InnovationQuarter. Met DTP richten we ons op Nederlandse techbedrijven, InnovationQuarter verzorgt de acquisitie voor Delft in het buitenland.”

 

Met dank

Förster vult aan: “De inbreng van Delftse ondernemers is cruciaal geweest – deze resultaten zijn voor een groot deel te danken aan hún inzet en betrokkenheid. Zij stellen hun netwerk beschikbaar om andere ondernemers te helpen groeien in Delft. En ze zijn bereid om ondernemers van buiten Delft warm welkom te heten en vol enthousiasme hún verhaal over ondernemen in Delft te vertellen. Demcon-directeur Dennis Schipper, één van de 14 nieuwkomers in 2017, spreekt van een geweldige ontvangst. Met dank dus aan de Delftse ondernemers.”

 

Trappelen

De resultaten stemmen weliswaar tot tevredenheid, maar Förster ziet geen enkele reden om voldaan achterover te leunen. “De resultaten maken twee dingen duidelijk: ondernemers staan te trappelen om groeiruimte – YES!Delft groeit bijvoorbeeld uit zijn jas. Met groeiruimte kunnen ze sneller innoveren en hun producten en diensten sneller opschalen. En twee: ondernemers staan weliswaar te trappelen, maar Delft biedt hun nu te weinig huisvesting op maat. Dat moeten we beter op orde krijgen, niet alleen voor de bedrijven, maar vooral voor de Delftse werkgelegenheid. Want bedrijven die kunnen doorgroeien, zorgen uiteindelijk ook voor meer investeringen, bestedingen en werkgelegenheid. Op álle niveaus.”

 

Uitnodiging

Förster zoekt groeiruimte niet alleen in kantoorruimte, maar ook in maakruimte, in labruimte. “Delft is een maakstad, een techniekstad – je business beginnen, werken en innoveren doe je in Delft. Werken staat met stip op 1. Met partners uit de stad willen we investeren in groeiruimte. Samen, want we kunnen het niet alleen. Wij hebben met Fonds Delft 2040 € 75 miljoen beschikbaar gesteld om te investeren in Delft. We nodigen vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars uit om mee te denken en mee te doen. En ik ben ervan overtuigd: je bent een dief van je eigen portemonnee als je níet investeert in Delft. Daarin investeren levert drie keer winst op: voor de investeerder, voor de ondernemer en voor Delft, zodat de stad steeds meer wordt wat die wil zijn: de hoofdstad van techniek en innovatie.”

 

Meer weten over DTP, of meedenken of meedoen? Neem contact op!