Startup KeyLocker beveiligt waterwerken

29 jan. 2018

Steeds meer apparaten zijn online op afstand te besturen. Zo ook sluizen, gemalen en waterzuiveringen. Hoogheemraadschap Delfland nam daarom startup KeyLocker in de arm om hackers buiten de deur te houden.
 

Het Delftse KeyLocker is gespecialiseerd in het beveiligen van infrastructuur e heeft de oplossing: de cryptochip. Alleen de eigenaar kan bij de sleutels op de chip. Zo worden hackers geweerd en blijft de toegang tot de installatie en de betrouwbaarheid van de data beter gewaarborgd.

 

Strijd tegen het water

Dijkgraaf en programmavoorzitter van VPdelta Michiel van Haersma Buma is zeer te spreken over de beveiligingsmethode: “Wij zijn blij dat we de eerste beveiligde sensoren gaan plaatsen waardoor onze strijd tegen het water nu ook digitaal effectiever wordt. We hebben gelukkig vroegtijdig het risico van een inbraak op de hardware van onze vitale infrastructuur onderkend, met dank aan de TU Delft en de jonge startup KeyLocker.”

Bij een aantal standalone waterhoogte-sensoren worden de chips geïnstalleerd, zoals bij een gemaal van Delfland. Maar uiteindelijk zullen ook de installaties van besturingshuizen van gemalen en sluizen worden beveiligd.

Kijk voor meer informatie over de cryptochip en andere beveiligingen op de website van Keylocker