‘Samen bouwen aan toekomst van Delft’

23 mei 2017

Delft heeft nu bijna 50.000 woningen. Dat moeten er in 2040 bijna 65.000 zijn. Gido ten Dolle, directeur Ruimte en Economie van de gemeente, nodigt ontwikkelaars uit om mee te bouwen aan de toekomst van Delft.

 

“Tot 2040 krijgen we te maken met extra druk op woningmarkt. In de regio Rotterdam en Den Haag is er behoefte om 100.000 nieuwe woningen te bouwen. Delft ziet kansen om ruim  15.000 woningen als aandeel te nemen. En die binnenstedelijk te bouwen. De eerste 5.000 woningen zitten al in de pijplijn, en worden komende jaren al gerealiseerd, onder meer in het spoorzonegebied en Harnaschpolder. De tweede 5.000 staan ingepland, op nieuwe plekken in de stad, zoals de Schieoevers of nieuwe locaties aan de randen van de stad. En de derde 5.000? Daarmee willen we de wijken in balans brengen – een betere mix, een duurzamere woonomgeving.”

 

Stad in beweging

“Als stilstand achteruitgang is, is het momenteel goed toeven in Delft. Want de stad is volop in beweging. Er verrijst een nieuw stadscentrum, pal naast het historische centrum. Aan de rand van de stad, grenzend aan Rijswijk, wordt gebouwd aan een nieuwe woonwijk. Er zijn volop bouwkavels beschikbaar. Dat maakt het voor ontwikkelaars goed toeven in Delft – en als het aan de gemeente ligt, gaat dat de komende tijd niet veranderen.”

 

Eigen karakter

“Het is ook goed te begrijpen dat er in Delft veel gebouwd wordt. Het is een fijne stad om te wonen en te werken, goed bereikbaar met trein, tram, bus en auto. De onderwijsfaciliteiten zijn uitstekend. Het is de combinatie van de vele festivals, de toeristische attracties, de historische binnenstad en de TU Delft die de stad een eigen karakter geeft en zo aantrekkelijk maakt voor een gemêleerd publiek.”

 

Bouwen aan de toekomst

“Met onze bouwopgave willen we het karakter van de stad behouden en versterken. Meer dan om de kwantiteit gaat het om de kwaliteit en duurzaamheid van wat gebouwd wordt. De stad vraagt niet om meer van hetzelfde, maar om diversiteit, om verduurzaming. Dit betekent dat het niet alleen gaat om het bouwen van woningen, maar ook om daarbij oog te hebben voor de omgeving – wat heeft deze buurt nodig en hoe kunnen we daar invulling aan geven? Hoe kunnen we bouwen aan de toekomst van de stad, en tegelijkertijd aan het heden van de stad?”

 

Monumentaal

“Onze opgave is: niet alleen nadenken over nieuw bouwen, maar ook over wat er al staat, hoe we de bestaande bebouwing kunnen verduurzamen, of hoe we de buurt kunnen herinrichten, restylen. Hoe kunnen we de stad als geheel toekomstbestendig maken? Als het gaat om toekomstbestendigheid is onze monumentale binnenstad een enorme inspiratiebron. De opgave waar we met Delft voor staan is dan ook, om die op z’n Delfts te stellen: wat is nodig om te kunnen bouwen aan de monumenten van de toekomst?”

 

Gemeente investeert

“Deze vraag heeft meerdere antwoorden. Eén daarvan is: het vergt een investering. Een enorme investering. We hebben uitgerekend dat we een opgave zien van ruim € 1,4 miljard. Natuurlijk kunnen en zullen we daar als gemeente niet alleen aan de lat staan. We willen samen optrekken met particuliere investeerders en nadere overheden. De gemeente stelt een speciaal fonds in om haar aandeel in de investering te kunnen betalen. Het fonds wordt komende jaren gevuld tot een bedrag van € 75 miljoen.”

 

Samen aan de tekentafel

“Het  antwoord op de vraag die we onszelf hebben gesteld, is dat we deze vraag het beste in gezamenlijkheid kunnen beantwoorden. We zoeken ontwikkelpartners die bereid zijn om in een publiek-private samenwerking te bouwen aan de toekomst van Delft. Pioniers die samen aan de tekentafel met plannen komen voor een duurzaam, toekomstbestendig Delft. Initiatiefnemers die de stad, die nu volop in beweging is, vooruit willen helpen – en de plannen ook willen uitvoeren. Om zo, met elkaar, waarde toe te voegen aan de stad. Soms kan huur daarvoor nodig zijn, soms koop, soms is het nodig voor studenten te bouwen, soms voor ouderen, soms is nieuwbouw het antwoord, soms ombouw of transformatie of herinrichting, het kan gaan om woningen of om voorzieningen – maar altijd gaat het om maatwerk, duurzaamheid en toekomstbestendigheid.”

“En vooral om samenwerking: ontwikkelaars die mee willen denken, mee willen doen en mee willen bouwen aan de toekomst van Delft, nodig ik daarom van harte uit om ideeën te ontwikkelen en te delen.”

 

De gemeente zet deze plannen uiteen op de Provada, de grootste vastgoedbeurs in Nederland, op 30, 31 mei en 1 juni. Op themabijeenkomsten worden diverse aspecten van deze ambities toegelicht. Zoals Nieuw Delft als brug tussen de oude en de nieuwe stad (30 mei van 13.30-14.30 uur), de verstedelijkingsopgave langs de kennisas en kansen voor de regio (30 mei van 15.00-16.00 uur), nieuw leven en partnerships voor een ‘vergeten’ jaren 60-wijk (31 mei van 15.00-16.00 uur), en de Delftse energietransitie: ontwikkeling van scenario’s voor een transitiepas naar een lokale, duurzame energievoorziening (1 juni van 11.00-12.00 uur). Klik op de links voor meer informatie of aanmelden.