Miljoenensubsidie voor mkb’ers

31 jul. 2017

Als mkb’er met andere mkb’ers innovatief optrekken naar de next economy? Vraag subsidie aan! Er is € 1,5 miljoen beschikbaar voor gezamenlijke innovatie-projecten in Zuid-Holland.


De provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het ministerie van Economische Zaken stellen € 1,5 miljoen innovatiesubsidie beschikbaar via IPC Zuid-Holland (Innovatie Prestatie Contracten). IPC is een landelijke regeling van het ministerie van Economische Zaken die nu voor het eerste wordt toegespitst op een afzonderlijke regio. Het doel is om regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van innovatie te initiëren en te versterken.


Big data, robotisering, sensortechnologie

IPC-Zuid-Holland richt zich specifiek op projecten die bijdragen aan de transitie naar de next economy. Mkb-ondernemers die zich bezighouden met onder andere robotisering, big data en sensortechnologie kunnen een aanvraag doen. Daarnaast helpt de regeling het mkb om beter aan te sluiten op de fieldlabs in Zuid-Holland, zoals The Green Village en het Dutch Optics Centre in Delft; praktijkomgevingen waar bedrijven en kennisinstellingen nieuwe technologieën in praktijksituaties ontwikkelen, testen en demonstreren. De kennis en faciliteiten van deze fieldlabs ondersteunen ondernemers in hun innovatie-ambities en zorgen ervoor dat hun producten en diensten sneller naar de markt kunnen worden gebracht. Hoe meer ondernemers de weg naar de fieldlabs weten te vinden, hoe beter de regionale kracht benut wordt.


Aanvragen subsidie vanaf september

De provincie Zuid-Holland, de MRDH en het ministerie van Economische Zaken stellen elk € 500.000 euro beschikbaar voor de regeling. Vanaf september kunnen ondernemers een aanvraag indienen via de website van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). IPC-Zuid-Holland is een pilot en wordt tegelijk met de landelijke regeling opengesteld. Bij succes wordt de regionale IPC mogelijk ook in andere regio’s geïntroduceerd.


Klik voor meer informatie over de aanvraagprocedure voor de innovatiesubsidie.