DEMCON Delft: in onbemande systemen

1 mei 2018

DEMCON legt zich vanuit Delft nu ook toe op het ontwikkelen, testen en produceren van onbemande systemen. ‘Wij willen complete oplossingen bieden – ongeacht of die oplossing moet kunnen vliegen, rijden, kruipen of varen.’

 

In de markt van onbemande platformen wemelt het van de startups en kleinschalige initiatieven voor drones en rijdende robots. Veel factoren, componenten en expertises komen bij onbemande systemen samen. Dat maakt de benodigde techniek zeer complex. DEMCON heeft daarvoor een aparte businessunit in het leven geroepen, DEMCON unmanned systems. Deze unit bestaat uit een divers team van luchtvaartengineers, industrieel ontwerpers, prototype-, test- & quality-engineers en ervaren, gecertificeerde r&d drone piloten, en wordt geruggesteund door de DEMCON groep voor software, hardware en embedded capaciteit – van systeemarchitectuur en mechatronisch ontwerp tot certificering en serieproductie. Ook kan het internationaal opererende DEMCON buitenlandse ambities in dit domein ondersteunen.

 

Testen

De businessunit opereert vanuit de Delftse vestiging van DEMCON in YES!Delft. In de directe omgeving kunnen testen met onbemande systemen worden uitgevoerd. Voor grootschaliger testen zijn vliegveld Valkenburg bij Leiden, en Space53, het innovatiecluster voor onbemande systemen op de voormalige vliegbasis Twenthe, beschikbaar.

 

Functioneel en robuust

Uiteindelijk gaat het bij onbemande systemen om mechatronische systemen. En dat is de core business van DEMCON. Bij onbemande systemen ligt de nadruk onder meer op de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de navigatie, positionering en besturing. Verdere aandachtspunten zijn de functionaliteit en robuustheid van het design en de dataverwerking, aan boord of in de cloud. “In de markt ligt de focus sterk op softwarematige oplossingen”, zegt Fedor Ester van DEMCON unmanned systems. “Maar de hardware-ontwikkeling is nog steeds belangrijk. Die heeft immers veel invloed op de activiteiten die het onbemande systeem moet gaan uitvoeren om de data te vergaren voor de software oplossingen.”

 

Kwaliteit en betrouwbaarheid

De markt voor industriële onbemande systemen is veelbelovend maar nog niet gestandaardiseerd. “Wij willen vooroplopen als het gaat om kwaliteit en betrouwbaarheid van onbemande platformen en werken daarin samen met overheden en kennisinstellingen”, zegt Ester. Naast de project- en productontwikkeling voor klanten hanteert DEMCON unmanned systems ook een roadmap voor eigen technologieontwikkeling. “Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een universeel besturingssystemen voor de mobiele onbemande platformen.”

 

Ontwikkelpartner

DEMCON biedt zich aan als ontwikkelpartner voor industriële onbemande platformen op basis van autonome besturing, robotica en real-time dataverwerking. “Ons doel is bedrijven en overheden helpen om hun processen en operaties te verbeteren door gebruik te maken van onbemande platformen. We richten ons op complexe omgevingen waar mensen en robots samenwerken, of waar robots mensen kunnen vervangen voor gevaarlijke, arbeidsintensieve of routine-taken. Door ons brede profiel hoeven we ons niet te beperken tot één type platform en kijken we naar alle mogelijke oplossingen voor de klant. Voor een totaaloplossing behoren vliegende, rijdende, kruipende en varende platformen of een combinatie hiervan tot de oplossingsmogelijkheden.”

 

 

Over DEMCON

DEMCON (450 medewerkers) is een high-end technologieleverancier van mechatronische producten en systemen, met als focusgebieden hightech systems, medical systems, industrial systems & vision, optomechatronic systems, embedded systems – en nu dus ook unmanned systems. Het hoofdkantoor is gevestigd in Enschede. Nevenvestigingen zijn er in Son, Groningen, Oldenzaal en Münster (D) en Delft.

Kijk voor meer informatie op de website van DEMCON.