€ 35 miljoen voor energietransitie

31 jul. 2017

De provincie Zuid-Holland stelt de komende jaren € 35 miljoen beschikbaar voor energie-innovaties, via ENERGIIQ, het Energie-innovatiefonds Zuid-Holland.

 

De oprichting van ENERGIIQ maakt onderdeel uit van de Provinciale energieagenda ‘Watt anders’, gericht op een versnelling van de energietransitie. ENERGIIQ richt zich op ondernemers die bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe technologieën die (op termijn) bijdragen aan de verduurzaming van energie. Het fonds richt zich daarbij specifiek op het financieren van de commercialisatie van innovatieve, maar bewezen technologieën.

 

Minder CO2

De hoofddoelstelling van het fonds is om, door te investeren in energie-innovaties, bij te dragen aan de energietransitie. De energie-innovaties dienen te leiden tot CO2-reductie, die toewijsbaar is aan de provincie Zuid-Holland. Als dat niet het geval is, dient er sprake te zijn van een hoofdvestiging, R&D- of productielocatie in Zuid-Holland.

 

InnovationQuarter

InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland, doet het fondsmanagement voor ENERGIIQ. Met haar fondsen IQCapital en UNIIQ heeft InnovationQuarter de afgelopen jaren al geopereerd als investeerder in vernieuwende en snelgroeiende bedrijven. Gedeputeerde Energie voor Zuid-Holland Han Weber verwacht dat ENERGIIQ de komende jaren kan helpen een succes te maken van energie-innovaties van veel bedrijven. “Met dit fonds kan de provincie haar sterke positie op het gebied van zowel energietransitie als innovatie verder uitbouwen.”

 

Van start op 1 september

ENERGIIQ start formeel per 1 september 2017. Vanaf die datum kunnen bedrijven zich melden bij het fondsteam als zij extra kapitaal nodig hebben voor hun energie-innovaties. Vanuit ENERGIIQ kan er rechtstreeks geïnvesteerd worden in bedrijven (vanaf een bedrag van € 250.000 tot enkele miljoenen) maar zullen ook andere financieringsinstrumenten worden ingezet om energie-innovaties versneld naar de markt te brengen, zoals projectfinanciering en vendor finance. Het fondsteam zal onder leiding komen te staan van Nienke Vledder, voorheen teamleider Cleantech bij InnovationQuarter Capital.

 

Klik voor meer informatie over ENERGIIQ of voor contact hierover met InnovationQuarter.